Przychodnie zdrowia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Konstantynowie Łódzkim
95-050 Konstantynów Łódzki, ul © konstantynowlodzki.com.pl Przychodnie zdrowia - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Konstantynowie Łódzkim
95-050 Konstantynów Łódzki, ul © konstantynowlodzki.com.pl
Aktualnie jesteś:  konstantynowlodzki.com.pl Zdrowie Przychodnie zdrowia

Przychodnie zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Konstantynowie Łódzkim
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 10
tel./fax 211-11-30 dyrektor: Dorota Łuczyńska


W terminie od dnia 17.11.2005r. do 30.06.2006r. realizowany jest projekt Modernizacja wnętrza i zakup sprzętu medycznego w S.P.Z.O.Z. w Konstantynowie Łódzkim. Etap I
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wartość inwestycji wyniosła 728 288 zł., z czego 74,15% sfinansowane przez EFRR,
10% przez budżet państwa.

Modernizacja SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim polega na przebudowie 2 sal zabiegowych, rejestracji, zakupie aparatu USG i unitu stomatologicznego oraz 2 komputerów wraz z oprogramowaniem. W wyniku prac modernizacyjnych nastąpi poprawa jakości i poszerzenie oferty usług medycznych.
Wymianie ulegnie zużyty sprzęt stomatologiczny na wysokiej klasy nowoczesny unit stomatologiczny, co pozwoli na świadczenie lepszej jakości usług dla większej liczby pacjentów z jednoczesnym skróceniem czasu zabiegów. Zainstalowanie nowej generacji aparatu USG pozwoli na poszerzenie zakresu badań diagnostycznych dla pacjentek poradni ginekologicznej oraz na uruchomienie programu wczesnego wykrywania nowotworów narządów rodnych.
W ramach prac budowlanych przebudowany zostanie hol recepcyjny, dzięki czemu zostanie on dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, a nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem pozwoli na sprawną obsługę rejestracyjną oraz monitorowanie osiągnięcia wskaźników oddziaływania projektu. Przeniesienie gabinetu rehabilitacji z wynajmowanego pomieszczenia do budynku ośrodka zdrowia pozwoli na oszczędności finansowe oraz spowoduje, iż usługi świadczone przez ośrodek będą bardziej kompleksowe. Z racji zakupu nowego sprzętu medycznego, przebudowane zostaną gabinety: stomatologiczny i ginekologiczny.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółdzielni Inwalidów Zgoda

Przychodnia, ośrodek zdrowia
ul. 8-go Marca 1, 95-050 Konstantynów Łódzki
Kierownik: Andrzej Owczarek
tel. (042) 211- 55- 22
www.zgoda.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NZOZ S.I. „Zgoda” oferuje usługi rehabilitacyjno-medyczne w zakresie:
1. PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
przez:
· lekarzy internistów
· lekarzy rodzinnych
· pielęgniarki (gabinet zabiegowy)
W ramach świadczeń pielęgniarki wykonują ponadto pomiary ciśnienia tętniczego, EKG, spirometrię, oraz doraźne pomiary poziomu cukru we krwi
2. PIELĘGNIARSTWA ŚRODOWISKOWEGO
poprzez opiekę w domu pacjenta
3. SPECJALISTYKI
w zakresie:
· PSYCHOLOGII
· PSYCHIATRII
· REHABILITACJI
w zakresie:
· laseroterapii
· krioterapii
· hydroterapii
· magnetoterapii
· światłolecznictwa
· masażu leczniczego
· kinezyterapii indywidualnej i grupowejźródło: portal.konstantynow.pl 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe